Nacka Värmdö Klätterklubb

Startades våren 2008 med syftet att skapa möjligheter för föreningens medlemmar att klättra. Klubben gick tidigare under namnet Sickla Klättring & Sportsällskap och dessförinnan Stockholm Klättring & Sportsällskap.

Föreningen skall bedriva klätterverksamhet och har som ändamål att bedriva sin verksamhet i enlighet med Svenska Klätterförbundets (SKF) ändamål samt i enlighet med Riksidrottsförbundets (RF) ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott. Föreningen skall verka för att klättringen blir tillgänglig för alla och att verka för att klättring utövas med varsamhet, hänsyn och omdöme gentemot naturen.

Föreningens målsättning är att kunna bedriva barn och ungdomsverksamhet i syfte att utveckla dessa grupper men även att tjäna in pengar för att i övrigt främja medlemmarnas verksamhet inom klättring och eventuellt annan idrott med anknytning. Samt att med verksamheten utbilda våra medlemmar, verka för en säker och gemytlig vistelse i skog och mark och i framtiden hålla läger- och kurs verksamhet för ungdomar och andra intresserade grupper.

Styrelsen

Nacka Värmdö Klätterklubbs styrelse 2018 består av ordförande samt 6 övriga ledamöter.

Ordförande: Stefan Dittmer
Sekreterare: Johannes Granlund
Kassör: Dan Elias
Accessansvarig: David Lorca
B&U ansvarig: Niklas Borgh
Tävlingsansvarig: Hanna Lif 
Ledamot: Emma Callerström

Organisationsnummer: 802441-5195
Föreningsnummer: 41460-65 (RF)
Föreningens stadgar finns på pdf fil att ladda hem. Klicka här.

 

Årsmöte

Alla medlemmar som vill har möjlighet att inför årsmötet ta upp åsikter, ideer med mera.
2018 års protokoll finns att hämta hem på pdf fil. Hämta här.

 

Kontakta oss